Κυκλοφόρησε το Ελληνικό Windows XP Service Pack 3

Το Windows XP Service Pack 3 (SP3) αποτελεί ενημέρωση των Windows XP που αντιμετωπίζει βασικά θέματα από σχόλια των πελατών μας και είναι μια συγκεντρωτική ενημέρωση που περιλαμβάνει όλες τις προηγούμενες ενημερώσεις για τα Windows XP, συμπεριλαμβανομένων ενημερώσεων ασφαλείας. Windows XP SP3 περιλαμβάνει έναν μικρό αριθμό νέων ενημερώσεων, αλλά δεν μεταβάλλει σημαντικά την εμπειρία που παρέχουν τα Windows XP.

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=2fcde6ce-b5fb-4488-8c50-fe22559d164e&DisplayLang=el

Το μέγεθος του είναι μόλις 70 μβ και καμία ορατή αλλαγή έως τώρα δεν φαίνεται να υπάρχει σε σύγκριση με το sp2.

Όποιος θέλει μπορεί να κατεβάσει όλο το sp3 στον υπολογιστή του από εδω,
Το μέγεθος του αρχείου είναι 372μβ