Κυκλοφορίες Μάρτιου περιοδικών πληροφορικής

Αυτόν τον μηνά σειρα για κυκλοφοριακή κατρακυλά είχε το Ram, χωρίς όμως οι ανταγωνιστές του να καταφέρουν να κερδίσουν κάτι από αυτή εκτός από μερικές εκατοντάδες τεύχη παραπάνω από ότι είχαν καταφέρει τον προηγούμενο μηνά.
Οι κυκλοφορίες για τον μηνά Μάρτιο είναι οι εξής, συμφώνα με το πρακτορείο τύπου Ευρώπη.

  • Ram…….23.070
  • PC Magazine…….21.410
  • Computer Active…….20.850
  • PC World…….18.410
  • T 3…….16.010
  • Ram Kid…….12.180
  • Playstation 2…….12.110

Πωλήσεις επαρχίας: εκτίμηση (± 3%)
Για τα υπόλοιπα περιοδικά πληροφορικής δεν υπάρχουν στοιχειά για ακόμη μια φορά από τα δυο πρακτορεία τύπου.