Κλοπή σε Ιαπωνικές Τράπεζες με τη συνδρομή Spyware!!!

Αρκετές Ιαπωνικές Τράπεζες ανέφεραν ότι μεγάλα ποσά μεταφέρθηκαν από τις ίδιες σε έναν λογαριασμό με παράνομες συναλλαγές!


Πως έγινε αυτό? Πελάτης της μιας τράπεζας (eBank), είπε ότι στα μέσα Ιουλίου έλαβε e-mail που περιείχε συνημμένο κάποιο αρχείο, που πιθανόν ήταν το spyware. Μέσω αυτού ο δράστης παρακολουθούσε την χρήση του Η/Υ του πελάτη σε on-line συναλλαγές και έτσι απέσπασε τους κωδικούς για να πραγματοποιήσει τις παραπάνω πράξεις.


Στην Mizuho Bank, μεταφέρθηκαν 130.000 Γιέν Ιαπωνίας (περίπου 1.170 δολλάρια) από λογαριασμό πελάτη στον συγκεκριμένο λογαριασμό. Οι άλλες τράπεζες δεν έδωσαν στην δημοσιότητα τα ακριβή ποσά, αλλά πιστεύεται ότι είναι παρόμοια με αυτά της Mizuho.


Προσοχή λοιπόν στα e-mail σας, σβήνετε όλα τα άγνωστα αμέσως!


Περισσότερα στο link.