Και η AOL λέει όχι στο πρότυπο για την αντιμετώπιση των spam mails της Microsoft

Η America Online, ο μεγαλύτερος φορέας παροχής υπηρεσιών διαδικτύου, είπε ότι θα σταματήσει την χρήση της τεχνολογίας ταυτοποίησης αποστολέων (Sender ID) της Microsoft η οποία φιλτράρει τα ανεπιθύμητα mails ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που στέλνονται στα εκατομμύρια των μελών του, και αντ’ αυτού θα χρησιμοποιήσει ως εναλλακτική λύση μια εφαρμογή ανοιχτού κώδικα.

http://www.ecommercetimes.com/story/36721.html?u=dimitris_1&p=ENNSS_0be6618755a1d90880a42e9ad58fe0ea