Και άλλη καθυστέρηση στην κυκλοφορία του Visual Studio 2005

Η Microsoft ανακοίνωσε την τιμή του Visual Studio 2005, κωδική ονομασία Whidbey, που όπως δήλωσαν τώρα οι υπεύθυνοι της εταιρείας θα κυκλοφορήσει στο τέλος του 2005 ταυτόχρονα με τον SQL Server 2005, κωδική ονομασία Yukon.

http://news.zdnet.com/2100-9593_22-5628166.html
http://news.yahoo.com/news?tmpl=story&u=/zd/20050321/tc_zd/148122
http://lab.msdn.microsoft.com/vs2005/