It Isn’t Mars, but It’ll Do for Now

Η NASA αυτό τον καιρό έχει στείλει στην Έρημο της Αριζόνα μια ομάδα με σκοπό να δοκιμάσει τις νέες διαστημικές στολές και τον εξοπλισμό που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε μια αποστολή στον Άρη. Σύμφωνα με τους επιστήμονες της NASA η έρημος της Αριζόνα προσομοιώνει όσο το δυνατόν καλύτερα τις συνθήκες που επικρατούν στον Άρη και γι’ αυτό επέλεξε την συγκεκριμένη περιοχή.

http://www.nasa.gov/vision/space/preparingtravel/desertrats.html