Ημερίδα για “Δίκτυα Αισθητήρων” από το Athens Information Technology

Το Athens Information Technology (www.ait.edu.gr) σας προσκαλεί στην εσπερίδα, με τίτλο “Sensor Networks: A Digital Bridge to the Physical World”, που διοργανώνει την Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου 2004 και ώρα 15.30 στις εγκαταστάσεις του στην Παιανία Αττικής.

Η κατανεμημένη δικτύωση αισθητήρων στο περιβάλλον, προσφέρει νέα προοπτική στο χώρο της τεχνολογίας των αισθητήρων και της ανίχνευσης δεδομένων. Με την κατάλληλη κατανομή τους πλησίον πηγών διαφορετικών σημάτων, πολλαπλοί αισθητήρες συνεργαζόμενοι μεταξύ τους, μπορούν να μας δώσουν σημαντικές πληροφορίες σε σχέση με συγκεκριμένα φαινόμενα, που κανένα άλλο συγκεντρωτικό σύστημα δεν μπορεί να προσφέρει. Στόχος της ημερίδας αυτής είναι να ενημερώσει για τις σημαντικές τεχνολογικές εξελίξεις που έχουν επιφέρει τα συστήματα αυτά γενικότερα και ειδικότερα στους χώρους της βιομηχανίας, του εμπορίου, της ιατρικής και των αμυντικών συστημάτων. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν σε σχέση με την τεχνολογία και το λογισμικό που χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη των δικτύων αισθητήρων, τους αλγόριθμους οι οποίοι χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο των δικτύων αυτών και άλλα θέματα σχετικά με την τεχνολογία τους.

Ημερήσια Διάταξη

15:30-15:45 Εισαγωγή

[Prof. L. J. Guibas, Professor of Computer Science, Stanford University]

15:45-16:15 Τεχνολογία και Αρχιτεκτονική Αισθητήρων

[Dr. A. Kalis, Assistant Professor, Broadband Wireless and Sensor Networks Group, AIT]

16:15-17:15 Δικτύωση, Αποθήκευση Δεδομένων, Κατανομή Λειτουργιών και Ελεγχος

[Prof. L. J. Guibas, Professor of Computer Science, Stanford University]

17:15-17:45 Διάλειμμα-Καφές

17:45-18:15 Κατανεμημένη Επεξεργασία Σημάτων

[Dr. G. Yovanof, Associate Professor, Head of Broadband Wireless and Sensor Networks Group, AIT]

18:15-18:45 Ασφάλεια Δικτύων Αισθητήρων

[Dr. T. Dimitriou, Assistant Professor, Head of Algorithms and Security Group, AIT]

18:45-19:00 Μελλοντικές Κατευθύνσεις και Συμπεράσματα

[Prof. L. J. Guibas, Professor of Computer Science, Stanford University]

19:00-19:30 Ε&Α

Η γλώσσα διεξαγωγής της Εσπερίδας είναι η Αγγλική.

Δεν υπάρχει κόστος συμμετοχής στην Ημερίδα.

Για εγγραφή:
Ηλεκτρονικά στη διεύθυνση cbra@ait.edu.gr
Τηλεφωνικά στα νούμερα 210 668 2700, 210 668 2791