ΗΜΕΡΙΔΑ «ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΑ

«ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ»

από την INTRACOM A.E. & τo Athens Information Technology

Η επαναστατική εξέλιξη και υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών πληροφορικής σε όλους τους τοµείς της αγοράς, καθώς και η ευρεία αποδοχή της ψηφιακής επιχειρηµατικότητας, εντείνει τα προβλήµατα ασφάλειας πληροφοριών. Οι γνωστές δικλείδες ασφάλειας δεν µπορούν να αντιµετωπίσουν τις καινούργιες απειλές που παρουσιάζονται. Ο σχεδιασµός και η υλοποίηση καινούργιων προϊόντων απαιτούν την υιοθέτηση πρωτοποριακών µηχανισµών και τεχνολογιών ασφάλειας βασισµένες σε πρότυπα. Η έλλειψη αποτελεσµατικών µηχανισµών ασφάλειας περιορίζει την ποικιλία υπηρεσιών προστιθέµενης αξίας.

Η Ασφάλεια Πληροφοριών είναι µία µόνιµη & συνεχής πρόκληση η οποία δεν αφορά µόνο στην χρήση της τεχνολογίας, πρωτίστως αποτελεί επιχειρησιακό ζήτηµα – η αδυναµία υλοποίησης του επιθυµητού επιπέδου ασφάλειας µπορεί να αποβεί µοιραία για την βιωσιµότητα της εταιρείας. Η εξασφάλιση του κατάλληλου επίπεδου εµπιστευτικότητας, ακεραιότητας & διαθεσιµότητας των πληροφοριών είναι βασικό συστατικό για την επιτυχία της εταιρείας.

Μια καινούρια «κουλτούρα ασφάλειας» στο σχεδιασµό, υλοποίηση, και χρήση τεχνολογιών και προϊόντων, πρέπει να προωθηθεί ώστε να µπορέσουµε να αντιµετωπίσουµε τις καινούργιες απειλές.

H INTRACOM A.E., κατανοώντας την ανάγκη, διοργανώνει ηµερίδα για την Ασφάλεια Πληροφοριών την Πέµπτη 5 Μαΐου 2005.

Σκοπός της ηµερίδας είναι να τονίσει την αναγκαιότητα της ασφάλειας πληροφοριών στην καθηµερινή επιχειρηµατική πρακτική & να προάγει την ιδέα ότι η ασφάλεια πληροφοριών µπορεί να προσθέσει αξία στην επιχειρησιακή πραγµατικότητα, συµβάλλοντας σε τοµείς όπως η ασφαλής επικοινωνία µε τους επιχειρησιακούς συνεργάτες, η στενότερη επικοινωνία µε τους πελάτες, η βελτίωση της δηµόσιας εικόνας του οργανισµού και η προσφορά ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος.

Η ηµερίδα θα πραγµατοποιηθεί στους χώρους του ΑΙΤ (19 χλµ Λεωφ. Μαρκοπούλου, Παιανία) από τις 13:30 µµ έως τις 18:30 µµ και η προσέλευση είναι χωρίς κόστος.

Πρόγραµµα

13:50 – 14:15
Information Security : Εργαλείο Επίτευξης Επιχειρηµατικών Στόχων

Περικλής Παπασπυρόπουλος, ?ιευθυντής, ?νση Επιχειρηµατικών Λύσεων INTRACOM

14:15 – 14:45
Managing Information Security: a guided tour

Καθηγητής Dr. Τάσος ?ηµητρίου, ΑΙΤ

14:45 – 15:15
PKi Μύθοι & πραγµατικότητα, Εφαρµογή στο σύγχρονο Επιχειρησιακό περιβάλλον

Καθηγήτρια Dr. Νινέτα Πολέµη, Πανεπιστήµιο Πειραιά

15:15 – 15:45
Προστασία προσωπικών δεδοµένων: Απαιτήσεις & Μεθοδολογία

Dr. Αθηνά Μπούρκα, Αρχή Προστασίας Ευαίσθητων Προσωπικών ?εδοµένων

15:45 – 16:00
?ιάλειµµα – Καφές

16:00 – 16:30
Η πρακτική προσέγγιση της Ασφάλειας Πληροφοριών

Νότης Ηλιόπουλος, Senior Information Security Consultant, ?νση Επιχειρηµατικών Λύσεων INTRACOM

16:30 – 17:00
Το Θεσµικό & Νοµικό Πλαίσιο Ασφάλειας Πληροφοριών

Ναταλία Αλεξίου ?ικηγόρος

17:00 – 17:15
?ιάλειµµα – Καφές

17:15 – 17:45
Identity Management, Ανάγκες & τρόποι αντιµετώπισης

Κίµων Σκαρλάτος, Computer Associates

17:45 – 18:15
Σχεδιασµός αξιόπιστων πληροφοριακών συστηµάτων

Καθηγητής Dr. Σοφοκλής Εφραιµίδης, ΑΙΤ