Η RIAA μηνύει άλλα 762 άτομα για παράνομη διανομή αρχείων

Η Recording Industry Association of America (RIAA) κατέθεσε άλλες 762 μηνύσεις ενάντια σε υποτιθέμενους χρήστες που αντάλλασσαν αρχεία χρησιμοποιώντας peer-to-peer (P-to-P) εφαρμογές. Ο συνολικός αριθμός μηνύσεων από τη βιομηχανία μουσικής από το 2003 υπερβαίνει τις 5500.

http://www.pcworld.com/news/article/0,aid,118028,00.asp
http://www.reuters.com/newsArticle.jhtml?type=musicNews&storyID=6384899