Η Microsoft θα ενσωματώσει το βελγικό eID στον MSN Messenger?

Ο δημοφιλής messenger Mess.be, αναφέρει ότι η Microsoft θα αναγγείλει σύντομα τα σχέδια για να ενσωματώσει το βελγικό σύστημα eID στον MSN.
Το eID**, ή η ηλεκτρονική ταυτότητα, δίνει στους χρήστες έναν αξιόπιστο τρόπο ταυτοποίησης on-line και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ποικίλα μέσα. Το eID περιέχει ένα ηλεκτρονικό τσιπ όπως τις σύγχρονες πιστωτικές κάρτες, και αντικαθιστά βαθμιαία το υπάρχον σύστημα καρτών ταυτότητας στο Βέλγιο.
Δεν είναι γνωστό ακριβώς πώς το σύστημα θα ενσωματωθεί στον MSN-ίσως με αναγνώστες καρτών, αν και αυτό, δεν φαίνεται και τόσο πρακτικό στους home users. Iσως η Microsoft μ’ αυτό τον τρόπο να θέλει ν’ αντικαταστήσει το net*passport.
H είδηση αναγγέλθηκε σήμερα από τον πρόεδρο της Microsoft Bill Gates, που είναι σε ταξίδι στο Βέλγιο.
**”Το eID αντικαθιστά βαθμιαία τις παραδοσιακές κάρτες ταυτότητας και μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του 2009, όλοι οι πολίτες άνω των 12 οι οποίοι κατοικούν στο βελγικό έδαφος θα πρέπει να είναι κατέχουν την εξοπλισμένη με chip κάρτα. Ακριβώς όπως την κλασσική ταυτότητα, το eID περιέχει τη φωτογραφία, το επώνυμο και τα ονόματα, το φύλο, την υπηκοότητα, τη θέση και την ημερομηνία γέννησης, την υπογραφή, τον εθνικό αριθμό καθώς επίσης και την περίοδο ισχύος της κάρτας. Αλλά όλες αυτές οι πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένης της φωτογραφίας) επίσης θα αποθηκευτούν ηλεκτρονικά.”

http://www.neowin.net/comments.php?id=26910&category=main