Η Microsoft τεστάρει την ασφάλεια του MSN Messenger 7 (beta)

Η Microsoft προγραμματίζει να εμποδίσει όλα τα hotlinks, Winks και Dynamic Display Pictures, από την αποστολή ή λήψη για μια εξεταστική περίοδο που αρχίζει σήμερα μέχρι την Πέμπτη στις 31.
Ένας εκπρόσωπος του MSN χρέωσε την πρόσθετη δοκιμή στις πρόσφατες επιθέσεις ιών που προσπάθησαν να χρησιμοποιήσουν τον MSN Messenger, ως μέσο για να διαδοθεί επιβλαβής κώδικας.
Η δοκιμή έχει επιπτώσεις μόνο στους χρήστες που χρησιμοποιούν τον MSN 7(732).
Αρχικά ο MSN 7 βήτα σταματήθηκε όταν οι χρήστες ανακάλυψαν μια ”μοιραία ρωγμή” στην εφαρμογή των Winks.
Ο MSN Messenger 7 αναμένεται να απελευθερωθεί στους ερχόμενους μήνες.

http://www.neowin.net/