Η Microsoft δεν συνιστά τη δημιουργία Vista ‘Lite’

Απογοητευμένοι πολλοί χρήστες με τα Vista, δημιουργούν τα δικά τους Vista με το vLite.

Αν και η κίνηση αυτή προσφέρει μια λύση στους απογοητευμένους χρήστες -εκτός του να ξαναγυρίσουν πίσω στα XP, ή να γυρίσουν σε Mac, η Microsoft ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι δεν εγκρίνει αλλαγές στο setup των Vista.

“Η Microsoft δεν συνιστά τη χρήση κανενός εργαλείου για την αλλαγή των Vista πριν την εγκατάστασή τους στα pcs, καθώς μπορεί να επηρεαστούν τα μελλοντικά Windows updates και service packs και μπορεί να κάνει τα pcs ασταθή” είπε η ετιαρεία με e-mail στο CNET News.com.

http://www.news.com/8301-13860_3-9861474-56.html?tag=bl