Η Macrovision θα κυκλοφορήσει νέο κλείδωμα για DVD

RipGuard DVD λέγεται η νέα τεχνολογία Anti-rip software που αναπτύσει η Macrovision και διαδίδει ότι θα αποτρέπεται η αντιγραφή ενός DVD σε PC.

Το RipGuard DVD, θα σταματάει τους software rippers. Δεν είναι πλήρως αποτελεσματικό, παραδέχεται η Macrovision, αλλά με αποτελεσματικότητα στο 97% η εταιρία πιστεύει πως θα αποτρέψει τους απλούς “αντιγραφείς”.

http://www.macrovision.com/company/news/press/newsdetail.jsp?id=Tue%20Feb%2015%2006:07:16%20PST%202005
http://www.theregister.co.uk/2005/02/15/macrovision_ripguard/
http://slashdot.org/articles/05/02/15/163259.shtml?tid=97&tid=93&tid=188&tid=1