Η Ericsson συμμετέχει στο WiMAX Forum

Η Ericsson απέκτησε την ιδιότητα του κυρίου μέλους του WiMAX Forum. Η εμπειρία και η ηγετική θέση της Ericsson στις ευρυζωνικές και στις ασύρματες τεχνολογίες αναμένεται να συνεισφέρουν σε μεγάλο βαθμό στην υπάρχουσα τεχνογνωσία του συγκεκριμένου φόρουμ.

Η Ericsson είναι θιασώτης των ανοικτών προτύπων. ”Το WiMAX διασφαλίζει τη διαλειτουργικότητα του ανοικτού προτύπου IEEE 802.16 για την ευρυζωνική ασύρματη πρόσβαση. Αποτελεί εγγενές τμήμα των ευρυζωνικών υπηρεσιών Ethernet που προσφέρει ένας πάροχος, ενώ μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σαν οπισθοζευκτικό μετάδοσης (transmission backhaul)”, σύμφωνα με τον Karl Thedeen, Vice President, Product Area Wireline.

Η αγορά των σταθερών ευρυζωνικών υπηρεσιών ασύρματης πρόσβασης είναι μέχρι σήμερα κατακερματισμένη από διάφορες τεχνολογίες αποκλειστικής χρήσης. Το WiMAX θα προσφέρει σε αυτήν την αγορά ένα ανοικτό και ευρέως αποδεκτό πρότυπο.

Μια ευρυζωνική λύση ασύρματης πρόσβασης πιστοποιημένη WiMAX Forum Certified θα ήταν η καταλληλότερη προσθήκη στην υπάρχουσα γκάμα λύσεων της Ericsson για την προσφορά σταθερών ευρυζωνικών και WLAN υπηρεσιών. Μόλις γίνει διαθέσιμο το WiMAX, η Ericsson σκοπεύει να το προσφέρει ως τμήμα της λύσης Δημόσιου Ethernet που διαθέτει και σαν συμπλήρωμα ως προς το DSL. Η τεχνολογία WiMAX είναι βελτιστοποιημένη για την προσφορά σταθερών ή ευκαιριακών ευρυζωνικών υπηρεσιών ασύρματης πρόσβασης και στοχεύει σε διαφορετικό τομέα της αγοράς από ό,τι το 3G, στον οποίο συνδυάζεται η χρήση κινητών ευρυζωνικών υπηρεσιών και κινητής τηλεφωνίας με τη σταθερή χρήση. Όντας ο ηγέτης στις τηλεπικοινωνίες, η Ericsson προωθεί την εξέλιξη προς ένα όραμα όπου ο καταναλωτής έχει πάντα τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί την καλύτερη δυνατή σύνδεση.

”Η Ericsson διαδραματίζει ηγετικό ρόλο στην καθιέρωση των τηλεπικοινωνιακών προτύπων. Μέσω του WiMAX Forum μπορούμε να προωθήσουμε τα ανοικτά πρότυπα διασφαλίζοντας έτσι τον ανοικτό χαρακτήρα και τη διαλειτουργικότητα για τον καταναλωτή, καθορίζοντας και επαληθεύοντας ένα διαλειτουργικό υποσύνολο των προτύπων που αναπτύχθηκαν στα πλαίσια των IEEE 802.16 και ETSI HiperMAN.”

—-
(www.flash.gr)