Η BSA ανακοινώνει την έκδοση του διεθνούς προτύπου ISO για τη Διαχείριση Πόρων Λογισμικού

Η Business Software Alliance (BSA), οργανισμός που δραστηριοποιείται διεθνώς για την προώθηση ενός ασφαλούς και νόμιμου ψηφιακού περιβάλλοντος, ανακοινώνει την έκδοση προτύπων ISO στη διαδικασία Διαχείρισης Πόρων Λογισμικού (Software Asset Management-SAM).
Ως Software Asset Management (SAM) ή αλλιώς Διαχείριση Πόρων Λογισμικού ονομάζονται όλες εκείνες οι δομές και διαδικασίες, που είναι απαραίτητες για την αποτελεσματική διαχείριση, τον έλεγχο και την προστασία των προϊόντων λογισμικού μίας εταιρίας, για ολόκληρο τον κύκλο ζωής τους.

Για πρώτη φορά, με το νέο πρότυπο –ISO /IEC 19770-1- κάθε επιχείρηση θα μπορεί πλέον να αποδείξει ότι εφαρμόζει τη Διαχείριση Πόρων Λογισμικού με ένα πρότυπο αντίστοιχο με εκείνο της εταιρικής διακυβέρνησης. Εταιρίες που έχουν εφαρμόσει τη Διαχείριση Πόρων Λογισμικού έχουν αποδείξει ότι στα πολλαπλά οφέλη περιλαμβάνονται η βελτιωμένη διαχείριση ρίσκου και ο έλεγχος κόστους καθώς και η αύξηση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος τους. Επιπρόσθετα, η πιστοποίηση του μηχανισμού της Διαχείρισης Πόρων Λογισμικού, προσφέρει στη διοίκηση του οργανισμού περισσότερη ασφάλεια.

O κ. Neil MacBride, Αντιπρόεδρος της BSA επι νομικών θεμάτων δήλωσε σχετικά: «Είμαστε ενθουσιασμένοι με την πιστοποίηση του ISO και θέλουμε να συγχαρούμε όλους όσους εργάστηκαν στους τομείς των προτύπων και της διαχείρισης πόρων λογισμικού για τη διεκπεραίωση αυτού του έργου. Αναμφισβήτητα, αυτή η στιγμή αποτελεί ορόσημο στην παγκόσμια ανάπτυξη για τη βέλτιστη εφαρμογή διαχείρισης λογισμικού και αναμένεται να βοηθήσει σημαντικά επιχειρηματικούς οργανισμούς κάθε μεγέθους ώστε να διασφαλίσουν ότι είναι πλήρως συμμορφωμένοι με τη νόμιμη χρήση λογισμικού και να εκμεταλλευτούν στο μέγιστο τους πόρους λογισμικού τους. Τώρα στόχος μας είναι να συνεχίσουμε να προάγουμε αποτελεσματικά τη χρήση αυτών των προτύπων σε παγκόσμιο επίπεδο».

Εδώ και αρκετά χρόνια, η BSA υποστηρίζει και προωθεί την ιδέα της Διαχείρισης Πόρων Λογισμικού σε όλο τον κόσμο. Στην Ελλάδα, ο Οδηγός Διαχείρισης Πόρων Λογισμικού διατίθεται δωρεάν για κάθε ενδιαφερόμενο στην ιστοσελίδα της BSA, http://www.bsa.org/hellas/antipiracy/Guides.cfm. Πληροφορίες και οδηγίες για την ορθότερη χρήση λογισμικού παρέχονται επίσης στην ιστοσελίδα http://global.bsa.org/rotistetonsam/.

«Καθώς το λογισμικό αποτελεί ολοένα και περισσότερο ζωτικό κομμάτι για τη λειτουργία κάθε οργανισμού του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, το έργο διαχείρισης και βελτίωσης των πόρων λογισμικού έχει γίνει πολύπλοκο. Με την έκδοση αυτών των προτύπων, οι οργανισμοί και οι εταιρείες έχουν πλέον πρόσβαση σε τεχνογνωσία και βέλτιστες πρακτικές τις οποίες εάν εφαρμόσουν, θα μπορέσουν να διαχειριστούν καλύτερα αυτό τον τομέα. Επιπλέον θα είναι απολύτως σίγουροι ότι θα ακολουθούν τους κανόνες της σωστής και βέλτιστης χρήσης λογισμικού» τόνισε ο κ McBride.

Τα πρότυπα ISO θα είναι διαθέσιμα από τις 9 Μαΐου 2006 στην ιστοσελίδα http://www.iso.org