Η AMD εγκαινιάζει το νέο εργοστάσιο παραγωγής επεξεργαστών

Σήμερα, η AMD εγκαινίασε την λειτουργία του νέου της εργοστασίου παραγωγής επεξεργαστών. Το όνομα του εργοστασίου είναι Fab 36 και βρίσκεται στο Dresden της Γερμανίας.

Με το νέο εργοστάσιο της, η AMD αποκτά την πρώτη της εγκατάσταση που μπορεί να παράγει wafers των 300mm. Τα wafers είναι οι δίσκοι πυριτίου πάνω στους οποίους κατασκευάζονται τα ολοκληρωμένα κυκλώματα. Δυνατότητα παραγωγής μεγαλύτερης διαμέτρου δίσκων συνεπάγεται αυξημένη ικανότητα παραγωγής μεγάλων αριθμών ολοκληρωμένων και οικονομίες κλίμακας. Κατά συνέπεια, για εμάς τους καταναλωτές η κατασκευή ενός τέτοιου εργοστασίου από την AMD μπορεί να σημάνει το τέλος των προβλημάτων διαθεσιμότητας των επεξεργαστών της εταιρείας και πιθανόν κάποιες μειώσεις στις τιμές.

Οι λιθογραφική μέθοδος κατασκευής των νέων γραμμών παραγωγής παραμένει η 90nm SOI, παρόλα αυτά μέσα στο 2006 θα αρχίσει η μετάβαση σε λιθογραφίες μικρότερου minimum feature size (65nm). Μέχρι το τέλος του επόμενου έτους, όλη η παραγωγή θα έχει μεταβεί στα 65nm.

Σύμφωνα με δηλώσεις της AMD, το προηγούμενο βασικό εργοστάσιο παραγωγής της, το Fab 30 – επίσης στο Dresden της Γερμανίας – μπορεί να χρησιμοποιηθεί για παραγωγή x86 επεξεργαστών αλλά ίσως και για άλλα κυκλώματα, όπως chipsets.

Πηγή : http://www.anandtech.com/cpuchipsets/showdoc.aspx?i=2564