Η αλλη αποψη για τις πατεντες λογισμικου.

Μια νέα μελέτη που δημοσιεύτηκε από τη Business Software Alliance καταδεικνύει την αυξανόμενη σημασία των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας λογισμικού (CII) για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Ευρώπης.

Η μελέτη, από έναν κορυφαίο παγκοσμίως ειδικό στις στατιστικές των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, έρχεται σε διάσταση με τη συνήθη εσφαλμένη αντίληψη ότι οι πατέντες λογισμικού εξυπηρετούν μόνο τα συμφέροντα των μεγάλων πολυεθνικών επιχειρήσεων.

Μεταξύ άλλων, η επιστημονική εξέταση των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας λογισμικού που καταχωρήθηκαν πρόσφατα στη βάση δεδομένων του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (European Patent Office – EPO) αποκαλύπτει ότι:

* Οι ευρωπαϊκές μικρές και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις διαθέτουν άνω του 20% των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας λογισμικού που έχουν κατοχυρωθεί από το 1998
* Ο αριθμός διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που έχουν χορηγηθεί σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις αυξάνεται σταθερά τα τελευταία χρόνια

Επιπλέον, περίπου 3.700 πατέντες λογισμικού χορηγήθηκαν σε περισσότερες από 2.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και εφευρέτες στην Ευρώπη κατά τη διάρκεια της ίδιας περιόδου, ενώ ο αριθμός των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας λογισμικού που εκδίδονται για τις ευρωπαϊκές ΜΜΕ αυξάνεται σταθερά, από 277 το 2000 σε 1.126 πέρυσι (βλ. πίνακα).

Αν και οι μισές σχεδόν από τις συνολικά 16.689 πατέντες λογισμικού που καταχωρήθηκαν στην Ευρώπη μεταξύ 1998 και 2004 ανήκουν σε ιαπωνικές και αμερικανικές επιχειρήσεις, οι Γερμανοί κατέχουν το 10% των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που χορηγήθηκαν κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου και οι Βρετανοί διαθέτουν το 8%.

«Αυτοί οι αριθμοί καταρρίπτουν το μύθο ότι οι πατέντες λογισμικού αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία των μεγάλων επιχειρήσεων», δήλωσε ο Francisco Mingorance, Διευθυντής Δημόσιας Πολιτικής της Business Software Alliance στις Βρυξέλλες. «Αντίθετα, δείχνουν ότι χιλιάδες ευρωπαϊκές καινοτόμες ΜΜΕ έχουν διπλώματα ευρεσιτεχνίας – στην πραγματικότητα το 81% εξαρτάται από μία πατέντα και ένα επιπλέον 10% έχει δύο πατέντες – και στηρίζονται σε αυτές για να αναπτύξουν τις επιχειρήσεις τους».

«Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να λάβει υπόψη του αυτά τα στοιχεία όταν θα ψηφίζει την Οδηγία για τις Πατέντες Λογισμικού τις ερχόμενες εβδομάδες», δήλωσε ο κ. Mingorance. «Οι ευρωπαϊκές ΜΜΕ έχουν ανάγκη τις πατέντες τους στον ίδιο βαθμό με τις μεγάλες επιχειρήσεις».

Οι συγκεκριμένες πατέντες καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα διαδικασιών, όχι μόνο στις “κλασσικές” υπολογιστικές εργασίες και στην επεξεργασία δεδομένων, αλλά μεταξύ άλλων και σε μηχανικές, επικοινωνιακές και λειτουργίες μέτρησης. Καλύπτουν κλάδους που έχουν ως αντικείμενο από την αλιεία και την υδροδότηση μέχρι τις κατασκευές, τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, την υγεία και τις κοινωνικές παροχές.

Με βάση τις σύγχρονες τάσεις, η μελέτη προβλέπει ότι περίπου 1.000 επιπλέον πατέντες λογισμικού θα εκδοθούν φέτος για τις ευρωπαϊκές ΜΜΕ.

«Δεν προβλέπουμε κάποιο είδος “έκρηξης” στον αριθμό των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας λογισμικού που θα χορηγηθούν στις μικρομεσαίες και τις μεγάλες επιχειρήσεις στην Ευρώπη στο μέλλον. Σε αντίθεση με άλλες διεθνείς νομοθετικές ρυθμίσεις, η Οδηγία για τις Πατέντες Λογισμικού απαγορεύει ρητά την κατοχύρωση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας για το καθαρό λογισμικό και τις επιχειρηματικές πρακτικές», είπε ο κ. Mingorance .
Η BSA υποστηρίζει τις μεταρρυθμίσεις του ευρωπαϊκού συστήματος διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, οι οποίες θα ενθαρρύνουν την τάση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων να χρησιμοποιήσουν το σύστημα. «Θα μπορούσαν να γίνουν περισσότερα για να προστατεύσουμε τους εφευρέτες, να μειώσουμε τις μεταφραστικές δαπάνες και να εξαλείψουμε τα εμπόδια πρόσβασης στο σύστημα. Τα ζητήματα που σχετίζονται με τη διαδικασία διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας δεν περιορίζονται στις πατέντες λογισμικού, αλλά αφορούν όλο το σύστημα των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας», κατέληξε ο κ. Mingorance.

Ο κατάλογος των ευρωπαϊκών ΜΜΕ και εφευρετών – ανά χώρα – είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα της BSA, μαζί με λεπτομέρειες για τη μεθοδολογία της μελέτης:

http://www.bsa.org/patents/