Γενετικός αλγόριθμος ανάπτυξης στον πυρήνα του Linux.

Πρόκειται για patches τα οποία (θεωρητικά) επιτρέπουν στον πυρήνα να κάνει μια σειρά από επιλογές, να τις δοκιμάζει, να διαλέγει τις καλύτερες και να τις εξελίσει διαρκώς. Η εξέλιξη του πυρήνα (συγκεκριμένα του scheduler ) εξαρτάται απ’ το περιβάλλον του, δηλαδή από τις διεργασίες (proceses) τις οποίες τρέχει, τον φόρτο εργασίας (cpu load) κλπ.
Τα patches είναι ακόμα πειραματικά, δεν έχουν ενσωματωθεί στον κύριο πυρήνα, και προσφέρουν μικρή βελτίωση στην απόδοση (1-3%).

Ο χρόνος και οι δοκιμές θα δείξουν αν θα έχουν μέλλον στον κύριο πυρήνα.

Ολόκληρο το άρθρο και κάποιο σχόλια:

http://kerneltrap.org/node/4493

Γενικά για το πως εφαρμόζεται ο γενετικός αλγόριθμος στα προγράματα υπολογιστών:

http://en.wikipedia.org/wiki/Genetic_algorithm