Γάλλοι μαθητές παίρνουν Open Source λογισμικό σε USB Stick

Η Γαλλική συνοικία του Παρισιού, ?le-de-France της οποίας ο Πρόεδρος είναι ένθερμος υποστηρικτής του λογισμικού ανοικτού κώδικα και του FF2, αποφάσισε να δώσει σε 170.000 περίπου μαθητές και φοιτητές USB Memory Sticks με portable Open Source λογισμικό σε μία προσπάθεια να τους ενημερώσει για τις εναλλακτικές λύσεις που υπάρχουν σε γνωστά προγράμματα που χρησιμοποιούν για τις καθημερινές τους εργασίες. Το stick θα περιλαμβάνει εφαρμογές επεξεργασίας κειμένου, έναν media player, έναν browser, ένα πρόγραμμα για emails και ένα πρόγραμμα IM.

Με αυτόν τον τρόπο οι μαθητές θα ενημερωθούν για τις λύσεις που υπάρχουν πέραν των προϊόντων της microsoft που είναι ενσωματωμένα στα windows καθώς επίσης θα αποκτήσουν και την ελευθερία, μέσω του portable λογισμικού που θα κατέχουν, να διαχειρίζονται τα email τους και τις εργασίες τους από όλους τους χώρους που μπορεί να βρεθούν, όπως το σχολείο και τα net cafe.

Το κόστος του όλου εγχειρήματος ανέρχεται στο ποσό των 2.600.000 ευρώ.

ΠΗΓΗ: zdnet.com