Φοιτητές ανακαλύπτουν δεκάδες ευπάθειες στο Unix

Σύμφωνα με έναν κατάλογο που ταχυδρομείται on-line, σπουδαστές του Daniel Bernstein έχουν βρει περίπου 44 ρωγμές ασφάλειας σε διάφορες εφαρμογές του Unix .
Οι ρωγμές, κυμαίνονται από μικρά λαθάκια σε σπάνια χρησιμοποιούμενες εφαρμογές ως σοβαρότερες ευπάθειες στο λογισμικό που χρησιμοποιείτε ήδη στις περισσότερες εκδόσεις του Linux.

http://news.com.com/Students+uncover+dozens+of+Unix+software+flaws/2100-1002_3-5492969.html?part=rss&tag=5492969&subj=news.1002.20