Εργο – «μαμούθ» 210 εκ. ευρώ για ευρυζωνικές υποδομές

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
Πέμπτη, 23 Μαρτίου 2006 07:00

ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΙΜΟΤΕΡΗ «μάχη» των τελευταίων ετών θα ριχθούν οι εταιρείες από το χώρο των τηλεπικοινωνιών πιθανότατα το Μάιο, όταν αναμένεται η προκήρυξη του έργου «μαμούθ» με προϋπολογισμό περίπου 210 εκ. ευρώ για την ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών.

Πρόκειται για το σημαντικότερο ίσως έργο των τελευταίων ετών για τη γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος που εμφανίζει η Ελλάδα με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης και ταυτόχρονα για την γεφύρωση του χάσματος ανάμεσα στις αστικές και αγροτικές περιοχές.

Το έργο αφορά στην ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών σε όλη την ελληνική Επικράτεια εκτός από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Το έργο θα υλοποιηθεί με το μοντέλο των κρατικών ενισχύσεων ιδιωτικού τομέα, θα χρηματοδοτηθεί δηλαδή κατά 50% από το Δημόσιο και το υπόλοιπο 50% θα προέλθει από τις εταιρείες.

Οι εταιρείες που θα το διεκδικήσουν θα προέρχονται από το χώρο των τηλεπικοινωνιών και θα πρέπει να διαθέτουν σχετική άδεια από την ΕΕΤΤ Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν μετά την προκήρυξη του διαγωνισμού ένα business plan το οποίο εάν εγκριθεί, τότε εξασφαλίζουν τη χρηματοδότηση. Το έργο περιλαμβάνει και επιδότηση για την ανάπτυξη ζήτησης, έτσι ώστε μετά την υλοποίηση των υποδομών να υπάρξει ορατό αποτέλεσμα στην αύξηση της χρήσης ευρυζωνικών υπηρεσιών.

Επτά περιοχές

Το έργο χωρίζει την ελληνική επικράτεια σε επτά περιοχές και ο κάθε ανάδοχος θα μπορέσει να υποβάλει επιχειρησιακό σχέδιο για έως τρεις περιοχές, γεγονός που σημαίνει ότι θα υπάρξουν τουλάχιστον τρεις εταιρείες που θα υλοποιήσουν το σύνολο του έργου.

Στόχος είναι η πληθυσμιακή κάλυψη με ευρυζωνικές υποδομές να φθάσει το 90% ή και περισσότερο και η γεωγραφική κάλυψη το 60%. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες το έργο αναμένεται να προκηρυχθεί περί τα μέσα Μαΐου ενώ η ολοκλήρωσή του έχει προγραμματισθεί για το τέλος Οκτωβρίου του 2008.

Μ. ΚΑΛΑΜΠΟΚΑ