‘Επίθεση’ στην Teledome από τον ΟΤΕ ;

Σύμφωνα με δελτίο τύπου που εξέδωσε η Teledome ο ΟΤΕ προέβη σε διακοπή των κυκλωμάτων διασύνδεσης της με συνέπεια στην ουσία να νεκρώσει εντελώς το δίκτυό της.

Παρατίθεται το δελτίο τύπου:

19-04-2005: Δελτίο Τύπου

Ο ΟΤΕ σήμερα 19 Απριλίου 2005, κατά παράβαση ισχύουσας Προσωρινής Διάταξης της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), προέβη παράνομα και καταχρηστικά, χωρίς καμία προειδοποίηση, σε διακοπή των κυκλωμάτων διασύνδεσης της εταιρείας μας TELEDOME. Η πρωτοφανής αυτή ενέργεια του ΟΤΕ είχε σαν αποτέλεσμα να μείνουν χωρίς τηλέφωνο το σύνολο των δεκάδων χιλιάδων συνδρομητών μας, περιλαμβανομένων νοσοκομείων, τραπεζών, επιχειρήσεων, γραφείων και ιδιωτών. Η καταχρηστική διακοπή αυτή γίνεται προκειμένου να εξαναγκασθεί η εταιρεία μας να παράσχει εγγυητική επιστολή για την κάλυψη σχετικών μελλοντικών χρεώσεων, επιπλέον αυτής που έχει ήδη δοθεί στον ΟΤΕ, και ενώ η διαφορά μας από την υπόθεση αυτή έχει υπαχθεί στην διαδικασία επίλυσης διαφορών της ΕΕΤΤ και εκκρεμεί η εκδίκασή της. Ας σημειωθεί πως, κατά τη στιγμή της απαράδεκτης αυτής ενέργειας, η ΤΕLEDOME δεν είχε ληξιπρόθεσμες οφειλές ούτε ενός ευρώ από τη διασύνδεσή της με τον ΟΤΕ. Είναι προφανές ότι ο ΟΤΕ επιχειρεί να εξοντώσει την πλέον υγιή επιχείρηση της ελεύθερης αγοράς των τηλεπικοινωνιακών παρόχων, με αθέμιτα μέσα και με συνεχείς παραβιάσεις της νομοθεσίας τηλεπικοινωνιών και ανταγωνισμού, τινάζοντας έτσι στον αέρα τις επαγγελίες περί φιλελεύθερης οικονομικής πολιτικής και ιδιωτικοποίησης των ΔΕΚΟ, επαγγελίες που αποτελούν όχι μόνο δεσμεύσεις του κράτους, αλλά και συμμόρφωση προς τις Κοινοτικές Οδηγίες.

Οι συντελούμενες αυτές από τον ΟΤΕ παραβιάσεις της νομοθεσίας, και η μεθόδευση εξόντωσης των ανταγωνιστών του, αποδεικνύουν ότι ο ΟΤΕ έχει ήδη αρχίσει την υλοποίηση της διάλυσης της αγοράς των τηλεπικοινωνιών, κατά κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης του, με απώτερο στόχο να επανακτήσει παράνομα τα μερίδια αγοράς που κατείχε ως μονοπώλιο. Κατά την άποψη της εταιρεία μας, αυτές οι μεθοδεύσεις του ΟΤΕ είναι μέρος της οπισθοδρομικής πρακτικής που έχει οδηγήσει την πατρίδα μας στην τελευταία θέση της Ευρώπης όσον αφορά την ανάπτυξη, τη διάδοση και τη χρήση των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, γεγονός για το οποίο η Ελλάδα ελέγχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Διερωτόμαστε ως εταιρεία, και καλούμε να λάβει θέση στο ερώτημα αυτό τόσο ο αρμόδιος Υπουργός Μεταφορών και Τηλεπικοινωνιών, όσο και ο Πρωθυπουργός, κατά πόσον η ενέργεια αυτή του ΟΤΕ, να αυθαιρετεί σε βάρος μίας εκ των πλέον ανταγωνιστικών και υγιών ελληνικών επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας, βρίσκει την Κυβέρνηση σύμφωνη και εντάσσεται στο πλαίσιο των προωθούμενων από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα ενεργειών για την πραγμάτωση της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της αγοράς.

http://www.teledome.gr/%287C4EC57E89569D3C0A47A5FCFC153F7F46C2566A3653DD18%29/ecportal.asp?id=2867&nt=18