ΕΝΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ: Η Δημόσια Διοίκηση μπορεί να βελτιωθεί

Κυβέρνηση και αντιπολίτευση οφείλουν να δουν τις ανάγκες της χώρας

Μια μεγάλη ευκαιρία χάθηκε για τη χώρα κατά τη συζήτηση στη Βουλή, στις 28-6-2005, για θέματα Δημόσιας Διοίκησης, να αναδειχθούν τα πραγματικά προβλήματα που σχετίζονται με το μέλλον και την ανάπτυξη στο δύσκολο περιβάλλον της ενιαίας Ευρώπης. Το μέλλον του τόπου, όμως, δεν κρίνεται από την ευφράδεια του πολιτικού προσωπικού αλλά από τις λύσεις που θα δοθούν στα κρίσιμα οργανωτικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η Δημόσια Διοίκηση. Η Πληροφορική παίζει πρωτεύοντα ρόλο.

Εκπροσωπώντας τον κλάδο των 40.000 περίπου πτυχιούχων Πληροφορικής και διπλωματούχων μηχανικών υπολογιστών ΑΕΙ, τονίζουμε για άλλη μια φορά την ανεπάρκεια της Πολιτείας να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Οι συνθήκες έχουν πλέον ωριμάσει για την ίδρυση ενός Εθνικού Επιμελητηρίου Επικοινωνιών και Πληροφορικής, σύμφωνα με πρόταση νόμου που έχουμε καταθέσει στις αρμόδιες αρχές ( http://www.epe.org.gr/various/EThEEP.zip ). Η Κυβέρνηση και η αντιπολίτευση θα μπορούσαν να τοποθετηθούν σε αυτό το ζήτημα αντί να διασταυρώνουν τα ξίφη τους για τα ρουσφέτια και τις διώξεις δημοσίων υπαλλήλων. Η πολιτική πρέπει να σταματήσει να είναι παιγνίδι εντυπώσεων και να αποκτήσει ουσία για το καλό της χώρας και των ανθρώπων της.

Η Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας πιστεύει ότι η Δημόσια Διοίκηση μπορεί να βελτιωθεί εντυπωσιακά με ουσιαστική αξιοποίηση της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών αρκεί η Πολιτεία να αναθέσει στους Πληροφορικούς την ευθύνη της επιστημονικής και τεχνικής διαχείρισης των σχετικών θεμάτων και έργων μέσα από την ίδρυση του Εθνικού Επιμελητηρίου Επικοινωνιών και Πληροφορικής. Οι συνθήκες ωρίμασαν. Το μέλλον δεν μπορεί να περιμένει πλέον.

http://www.epe.org.gr/showarticle.jsp?articleid=221