Ενας στους τρεις Ελληνες χρησιμοποιεί το Internet

Ενας στους τρεις Ελληνες χρησιμοποιεί πλέον το Internet και σχεδόν ένας στους δύο χρησιμοποιεί ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Τα στοιχεία αυτά περιέχονται σε έρευνα της Focus WebID που καλύπτει το χρονικό διάστημα Φεβρουαρίου 2004 – Μαΐου 2004. Σύμφωνα με την έρευνα, αυξάνεται σταθερά ο αριθμός των Ελλήνων που χρησιμοποιούν ηλεκτρονικούς υπολογιστές αντιπροσωπεύοντας πλέον το 45% του ελληνικού πληθυσμού (από 13 ως 70 ετών), ενώ στις νεαρές ηλικίες και στα ανώτερα από μορφωτική και οικονομική άποψη στρώματα το ποσοστό ξεπερνά το 70%!

Το Internet χρησιμοποιείται από το 32% του ελληνικού πληθυσμού ηλικίας από 13 ως 70 ετών, ενώ ένα άλλο 8% δηλώνει ότι προτίθεται να αποκτήσει σύνδεση το επόμενο εξάμηνο. Και εδώ παρουσιάζεται έντονη διαφοροποίηση στις νεαρές ηλικίες και στα ανώτερα στρώματα, όπου τα ποσοστά χρήσης ξεπερνούν το 50%.

http://tovima.dolnet.gr/demo/owa/tobhma.print_unique?e=B&f=14250&m=D08&aa=1&cookie=