Έναρξη πιλοτικής εφαρμογής της τεχνολογίας WiMax από την Q-TELECOM

Η Q-TELECOM ανακοινώνει την έναρξη πιλοτικής εφαρμογής της τεχνολογίας WiMax στα 3.5 GHZ για την παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών και τηλεφωνίας.
H Q-TELECOM διαθέτει συσσωρευμένη εμπειρία στην εφαρμογή της τεχνολογίας ασύρματης σταθερής πρόσβασης, αναπτύσσοντας τις υπηρεσίες της πάνω στην πανελλαδική άδεια των 3.5GHZ που κατέχει από το 2001. Από τον Οκτώβριο του 2004 ξεκίνησε την συστηματική εμπορική παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών Σταθερής Τηλεφωνίας (φωνή, δεδομένα, internet, μισθωμένα κυκλώματα, VPNs) μέσω του δικτύου Σταθερής Ασύρματης Πρόσβασης με την ονομασία Q BWB “Q Broadband Wireless Business Services” σε επιχειρήσεις και οργανισμούς, καλύπτοντας ήδη τις ανάγκες της σύγχρονης εταιρίας για καινοτόμες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες.
Στόχος της Q είναι η εμπορική διάθεση των υπηρεσιών μέσω της τεχνολογίας WiMAX στο ευρύ κοινό από το 2007, ώστε οι συνδρομητές της να αποκτήσουν επιπλέον επιλογές στις υπηρεσίες γρήγορου internet και σταθερής τηλεφωνίας, σε άριστη ποιότητα και ελκυστικές τιμές μέσα από απλές διαδικασίες παραγγελίας και εγκατάστασης.