Εκσυγχρονισμός της μηχανογραφικής υποδομής του Σ.τ.Π με εφαρμογή τεχνολογίας Adobe® LiveCycle® Workflow Server/Process Management

Η Ανοδος ΑΕ – Authorized Adobe Distributor για τις τεχνολογίες LiveCycle® στην Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα – σας ενημερώνει ότι ολοκληρώνεται το έργο του Συνήγορου του Πολίτη, από την Intersys ΑΕ. Όσον αφορά την εκτέλεση του έργου Εκσυγχρονισμός και Βελτίωση των Μεθόδων Ενημέρωσης & Εξυπηρέτησης των Πολιτών & των Φορέων της Δημόσιας Διοίκησης, συνολικού προϋπολογισμού 1,5 εκατ. Ευρώ, η Intersys ΑΕ – η οποία είναι Εμπορικός Συνεργάτης της Anodos SA και Adobe Silver Solution Partner (ASP), χρησιμοποιεί για την αυτοματοποίηση των ροών εργασιών την τεχνολογία Adobe® LiveCycle® Workflow Server/Process Management.

Η τεχνολογία αυτή επιτρέπει το δυναμικό καθορισμό: των οργανογραμμάτων της Αρχής, των βασικών σταδίων δρομολόγησης των υποθέσεων, των ρόλων των χρηστών που συμμετέχουν, των χρονικών παραμέτρων και των δικαιωμάτων πρόσβασης. Επίσης επιτρέπει την παρακολούθηση με γραφική απεικόνιση του ιστορικού ροής μιας αναφοράς, την ενημέρωση των εξουσιοδοτημένων χρηστών για την εξέλιξη μιας εργασίας καθώς και την διαχείριση κύκλου ζωής στη δημιουργία ενός ψηφιακού παραδοτέου από μία ομάδα.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο http://www.anodos.gr/idp/es.html