Έξυπνο σακκίδιο μετατρέπει την κούραση σε ηλεκτρισμό

Ένα σακκίδιο που παρουσιάζεται την Παρασκευή στο περιοδικό Science αντλεί μέρος της ενέργειας που καταναλώνει ο χρήστης ενώ περπατάει για να παράγει ηλεκτρισμό.

Περισσότερα:
http://www.in.gr/news/article.asp?lngEntityID=648606&lngDtrID=252