Ευρυζωνικές συνδέσεις μέσω ηλεκτρικών καλωδίων

Η χρησιμοποίηση των γραμμών παροχής ηλεκτρικού ηλεκτρικού ρεύματος για ευρυζωνική δικτύωση χαμηλού κόστους, πρέπει να γίνει ευκολότερη, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Με μια απόφαση που στοχεύει στη διάδοση της ευρείας ζώνης σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έρχεται να διευκρινίσει τους κανόνες σχετικά με τη χρήση των ηλεκτροφόρων καλωδίων, έτσι ώστε να είναι προσιτές οι ευρυζωνικές συνδέσεις άμεσα στα σπίτια, τα σχολεία και τις επιχειρήσεις.

Η “προσιτή πρόσβαση στο Διαδίκτυο υψηλής ταχύτητας, είναι ζωτικής σημασίας γαι να παραμείνει ανταγωνιστική η ΕΕ, σε πολλές επιχειρήσεις, μεγάλες και μικρές. Θέλω να σιγουρευτώ ότι οι προμηθευτές μπορούν να εκμεταλλευτούν όλες τις τεχνολογικές δυνατότητες, και ότι συνδυάζουμε τις δυνάμεις στην Ευρώπη για να ωθήσουμε την ευρυζωνική επέκταση, “σχολίασε η Επίτροπος Viviane Reding.

Μέχρι σήμερα μόνο μια χούφτα των κρατών μελών όπως η Γερμανία, η Ισπανία και η Ιταλία έχουν ξεδιπλώσει την πρόσβαση μεγάλου Διαδικτύου μέσω των ηλεκτροφόρων καλωδίων, αλλά η Επιτροπή λέει ότι η δυνατότητα είναι τεράστια με 200 εκατομμύριο ηλεκτροφόρα καλώδια που τρέχουν άμεσα στα σπίτια και γραφεία στην ΕΕ.
Η Επιτροπή συστήνει ότι στα κράτη μέλη ν’αφαιρούν οποιαδήποτε αδικαιολόγητα ρυθμιστικά εμπόδια, ειδικότερα από τις επιχειρήσεις χρησιμότητας, στην επέκταση των ευρυζωνικών συστημάτων επικοινωνιών ηλεκτροφόρων καλωδίων.
Ο αντιπρόεδρος Verheugen είπε: “Τα κράτη μέλη και οι καινοτόμοι ευρυζωνικοί προμηθευτές υπηρεσιών αντιμετωπίζουν τώρα την πρόκληση της παραγωγής της αυτής της ευκαιρίας.”

http://www.enn.ie/news.html?code=9598067
http://www.out-law.com/php/page.php?page_id=broadbandoverpower1113220819&area=news

http://www.europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/05/119&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en