Δυνατότητα κατοχύρωσης top level domain (TLDs) από οποιονδήποτε

Η υπεύθυνη διαχειριστική αρχή των Top-level domains (TLD) Icann αποφάσισε να αυξήσει κατά πολύ τις καταλήξεις στις διευθύνσεις του διαδικτύου από τις 22 που είναι σήμερα, δίνοντας το δικαίωμα σε όσους διαθέτουν 185.000 δολάρια + τα δικηγορικά έξοδα για τα έγγραφα όπου θα αποδεικνύεται η νομιμότητα των TLD που ενοικιάζονται να αποκτήσουν τα δικά τους.

Επίσης κάθε χρόνο θα πρέπει να πληρώνουν 25.000 δολάρια για ανανέωση της άδειας. Αυτό σημαίνει πως σύντομα μπορεί να δούμε στο web sites του τύπου tade.coke, tade.nike, tade.adidas κλπ.
Από τη στιγμή που θα μπορούν να αποκτούν τα δικά τους TLDs όσοι έχουν τα χρήματα να το πράξουν, πιθανότατα  – εφόσον δεν υπάρχει σχετική απαγόρευση – να δούμε και πωλήσεις second level domains κάτω από αυτά, οπότε οι επιλογές για τους τελικούς χρήστες να αυξηθούν κατά πολύ. Για παράδειγμα δεν προλάβαμε να κατοχυρώσουμε το alexandroupolis.gr, μπορούμε να κλείσουμε τα alexandroupolis.greece ή alexandroupolis.hellas …

Περισσότερα εδώ