Δωρεάν Προγράμματα για MacOSX

Για όσους από εμάς τους LOGίτες απόκτησαν μηχανάκι MAC ή σκέφτονται να αποκτήσουν, 2 ιστοσελίδες με δωρεάν προγράμματα για το MacOSX.

http://www.freesmug.org/review/universal

http://www.opensourcemac.org/

Η παρακάτω ενδεικτική λίστα είναι από το freesmug και περιέχει μόνο τα universal προγράμματα:

Office/Editing
————–
* OpenOffice.org: Free office suite.

* NeoOfficeJ: Prototyping project for porting OpenOffice.org using Java technologies.

* Smultron: Easy and quick Cocoa text editor.

* Books: Personal library management tool.

* Aquamacs: Emacs text editor.

* TeXShop: TeX previewer.

* Texmaker: LaTeX editor.

* iTexMac: teTeX front end, TeX editor, PDF viewer.

* AquaTkbibtex: Editor and browser for BibTeX files (LaTeX bibliographies).

Graphic
———-
* Gimp.app: A binary distribution of the GNU Image Manipulation Program for Mac OS X

* Seashore: Cocoa port of The Gimp

* Pixen: Pixel editor.

* OsiriX: Medical Imaging Software.

* Inkscape: Scalable Vector Graphics editor.

* Cenon: Vector drawing program.

Audio
——-
* Max: Audio converter.

* Senuti: Extracts music from iPod to Mac.

* Cog: Audio player.

* Tag: Metadata editor for FLAC, Ogg Vorbis, Monkey’s Audio & WavPack files.

Video
——–
* VideoLAN: Video streaming solution.

* HandBrake: Multithreaded DVD to MPEG-4 ripper/converter.

* Jahshaka: Realtime Editing and Effects System.

Net/WWW
———–
* Firefox: Our award winning next generation browser is a sign of things to come from Mozilla.

* Camino: Web browser optimized for Mac OS X with a Cocoa user interface, and powerful Gecko layout engine.

* SeaMonkey: Web-browser, advanced e-mail and newsgroup client, IRC chat client, and HTML editing.

* Sunrise Browser: Browser for web developers.

* Shiira: Browser with Tab Expos?.

* Paparazzi: Screenshots of webpages utility.

* Thunderbird: An e-mail and newsgroup client with powerful, new junk mail controls.

* Adium X: Multiple protocol instant messaging client.

* Newspeak: Cocoa IRC client for Mac OS X.

* Fugu: A Mac OS X SFTP, SCP and SSH Frontend.

* Cyberduck: FTP and SFTP Browser for Mac OS X.

* OneButton FTP: Graphical FTP client.

* Fire: Multi-protocol internet Instant Messaging client.

* Azureus: BitTorrent client.

* Tomato torrent: BitTorrent client.

* Transmission: BitTorrent client.

* BitRocket: BitTorrent client.

* RSSOwl: A Newsreader for everyone.

* Colloquy 2.0.1: IRC & SILC client.

* Vienna: RSS/Atom newsreader.

* Cocoalicious: A Cocoa del.icio.us Client for Mac OS X.

Dev/App
———-
* OSXvnc: VNC server

* Chicken of the VNC: VNC client

* MenuMeters: CPU, memory, disk, and network monitoring tools.

* Celestia: The free space simulation that lets you explore our universe in three dimensions.

* ClamXav: Virus checker for Mac OS X.

* Stellarium: Desktop planetarium.

* YuBurner: CD/DVD disk burning software.

* NetRestore: Restore utility

* Check Off: To-Do manager

* iTerm: A full featured terminal emulation program

* Worktimer: Timetracking utility.

* Jumpcut: Clipboard history utility

* XScreenSaver: Free screen savers.

* arRsync: Backup and synchronisation tool.

* Virtue Desktop: Virtual desktop manager.

* Burn: CD/DVD disk burn application.

* The Unarchiver: Zip, Tar, Rar, 7-zip, StuffIt and more unarchiver.

* CashBox: Personal finances managing application.

Games
——–
* No Gravity: 3D space shooter.

* Mac Latrunculi: Roman Empire game board.

* Freeciv: Multiplayer strategy game.

* Bricksmith: Virtual Lego modeling.