Δωρεάν παροχή υπηρεσίας φραγής εξερχομένων κλήσεων από τον ΟΤΕ σε συμμόρφωση με τη νομοθεσία

Χωρίς χρέωση παρέχει ο ΟΤΕ στους συνδρομητές του υπηρεσία φραγής εξερχομένων κλήσεων από τις 26 Φεβρουαρίου 2007, σε συνέχεια των ελεγκτικών ενεργειών της ΕΕΤΤ και στο πλαίσιο της συμμόρφωσής του με το Νόμο περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών 3431/2006, ο οποίος ορίζει ότι ο ΟΤΕ, ως υπόχρεος πάροχος της Καθολικής Υπηρεσίας, οφείλει να παρέχει δωρεάν στους συνδρομητές του υπηρεσία επιλεκτικής φραγής κλήσεων για εξερχόμενες κλήσεις (άρθρο 53, παρ.1).

Η συγκεκριμένη υπηρεσία αφορά στο δικαίωμα του συνδρομητή, κατόπιν υποβολής αιτήματος στον υπόχρεο πάροχο Καθολικής Υπηρεσίας (ΟΤΕ), να αποκτά δωρεάν τη δυνατότητα φραγής εξερχομένων κλήσεων συγκεκριμένου τύπου ή συγκεκριμένων αριθμών.

Υπενθυμίζεται ότι η ΕΕΤΤ, αμέσως μετά την έναρξη ισχύος του Νόμου 3431/2006 επεσήμανε στον ΟΤΕ τη σχετική υποχρέωσή του και τον κάλεσε σε άμεση συμμόρφωση. Ακολούθως, στο πλαίσιο ακρόασης του ΟΤΕ που διεξήχθη αυτεπάγγελτα από την ΕΕΤΤ λαμβάνοντας υπόψη και τις σχετικές έγγραφες καταγγελίες καταναλωτών, η ΕΕΤΤ εξέδωσε αρχικά Προσωρινή Διάταξη και στη συνέχεια Απόφαση Ασφαλιστικών Μέτρων, σύμφωνα με την οποία ο ΟΤΕ πρέπει να παρέχει ατελώς την υπηρεσία φραγής εξερχόμενων κλήσεων μέχρι την ολοκλήρωση του πορίσματος της ακροαματικής διαδικασίας. Ο ΟΤΕ, συμμορφούμενος με τη συγκεκριμένη υποχρέωσή του προχώρησε στην υλοποίηση υπηρεσίας φραγής εξερχομένων κλήσεων χωρίς χρέωση, με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

*Η ενεργοποίησή της και η παροχή της γίνεται ατελώς για τον συνδρομητή.
*Παρέχεται µόνο σε συνδροµητές PSTN δικτύου.
*Η υπηρεσία παρέχεται κατόπιν αίτησης του πελάτη στο τηλεπικοινωνιακό κατάστημα του ΟΤΕ στην οποία και θα προσδιορίζει την κατηγορία φραγής που επιθυμεί(διεθνείς κλήσεις, υπεραστικές κλήσεις, κλήσεις προς κινητά, κλήσεις σε αριθμούς πρόσθετης χρέωσης κλπ). Η υλοποίηση θα γίνεται κατά μέγιστο μέσα σε τέσσερες εργάσιμες ημέρες ( 4 ).
*Για την κατάργηση ή μεταβολή μιας κατηγορίας επιβάλλεται εφάπαξ μία μικρή χρέωση.
*Η νέα υπηρεσία φραγής “λειτουργεί” και στην περίπτωση που κάποιος συνδρομητής έχει συγχρόνως και προεπιλογή φορέα, όπως ακριβώς και η υπηρεσία φραγής με μηνιαία χρέωση.

Παράλληλα, ο ΟΤΕ εξακολουθεί να παρέχει ακόμα μία υπηρεσία επιλεκτικής φραγής εξερχομένων κλήσεων, η οποία ωστόσο έχει μηνιαία χρέωση. Όσον αφορά στη συγκεκριμένη υπηρεσία, η ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της φραγής υλοποιείται με χρήση ενός 4ψήφιου κωδικού αριθμού και αφορά σε διάφορες κατηγορίες κλήσεων (διεθνείς κλήσεις, υπεραστικές κλήσεις, κλήσεις προς κινητά, κλήσεις σε αριθμούς πρόσθετης χρέωσης κλπ).

Η ΕΕΤΤ, στο πλαίσιο της διαρκούς μέριμνάς της για την προστασία των καταναλωτών, θα εξακολουθήσει να διασφαλίζει την ορθή υλοποίηση από τον υπόχρεο πάροχο των υποχρεώσεων που αφορούν στην παροχή Καθολικής Υπηρεσίας, τις οποίες επιβάλλουν η ελληνική και κοινοτική νομοθεσία.

http://www.eett.gr/opencms/sites/EETT/NewsReleases/PressReleases/DT_13_03_07.html