53 δις δολάρια «κόστισαν» στην Αμερική οι ψηφιακές απάτες

Σύμφωνα με έκθεση της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Εμπορίου (FTC), το ηλεκτρονικό έγκλημα και συγκεκριμένα η ψηφιακή απάτη μέσω του διαδικτύου είχε ως αποτέλεσμα, μόνο κατά το τελευταίο έτος, εταιρίες και ιδιώτες των ΗΠΑ να χάσουν 53 δις δολάρια. Παράλληλα, κατά την ίδια χρονική περίοδο 9,9 εκατομμύρια Αμερικανοί έπεσαν θύματα τέτοιου είδους απάτης.

http://tech.pathfinder.gr/tech/law/5036.html