Διπλασιασμός κυκλοφορίας Web κάθε 2 χρόνια

Σύμφωνα με  έκθεση της Cisco Systems ο  όγκος κυκλοφορίας του Web  θα διπλασιάζεται σχεδόν κάθε δύο έτη από το 2007 ως το 2012, βάσει των αυξημένων απαιτήσεων  της χρήσης  video και εφαρμογών του  web 2.0. 

Η αυξανόμενη χρήση της τηλεοπτικής και κοινωνικής δικτύωσης έχει δημιουργήσει αυτό που  η Cisco καλεί ‘οπτικό networking’, το οποίο αυξάνει τον όγκο κυκλοφορίας σε ένα σύνθετο ποσοστό ετήσιας ανάπτυξης 46 %. 

Το PDF της Cisco προβλέπει ότι η οπτική δικτύωση θα αποτελέσει το 90% της κυκλοφορίας των IP networks παγκοσμίως μέχρι το 2012.

Η ανοδική τάση όχι μόνο οδηγείται από την καταναλωτική ζήτηση για τα YouTube clips και IPTV, σύμφωνα με την έκθεση, αλλα και η επαγγελματική χρήση  του video conferencing θα αυξηθεί  35% κατά τη διάρκεια της ίδιας περιόδου. 

Η Cisco υπολογίζει ότι ο όγκος κυκλοφορίας θα μετριέται σε exabytes (ένα δισεκατομμύριο gigabytes) μέχρι το 2012 και θα φθάσει στα 552 exabytes έως τότε. Σύντομα μετά από το 2012 θα πρέπει να υιοθετήσουμε zettabytes (χίλια δισεκατομμύριο gigabytes) για να εκφράσουμε τον όγκο κυκλοφορίας. 

http://newsroom.cisco.com/dlls/2008/ekits/Cisco_Visual_Networking_Index_061608.pdf

http://www.vnunet.com/vnunet/news/2219268/ip-traffic-double-every-other-year