Διορθωτικό αρχείο (patch) για το Firefox Preview Release (Firefox 0.10.1)

Η Mozilla Foundation κυκλοφόρησε ένα διορθωτικό αρχείο για τον Firefox Preview Release (Firefox 0.10.1) που κλείνει ένα κενό ασφαλείας που επέτρεπε σε hackers να ξεγελάσουν τον χρήστη και να του σβήσουν αρχεία από τον φάκελο με τα downloads του.

http://www.mozilla.org/press/mozilla-2004-10-01-02.html