Δημόσια Διαβούλευση (Wikipedia)

Η Εταιρεία ΕΛ/ΛΑΚ, στο πλαίσιο των δράσεων της για προώθηση ανοιχτού περιεχομένου και γνώσης συμμετέχει στο κάλεσμα του Υπ. Παιδείας για τον εμπλουτισμό της Ελληνικής Wikipedia και πραγματοποιεί ένα κάλεσμα προς όλους τους ενδιαφερόμενους, ώστε να αυξηθεί σημαντικά ο αριθμός των λημμάτων που περιέχει, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την υψηλή ποιότητά τους.

Η Wikipedia, βασιζόμενη σε ένα συνεργατικό μοντέλο και συνδυάζοντας την ελεύθερη πρόσβαση στην πληροφορία και τη γνώση, θεωρείται ως μια απ’ τις πιο αξιόπιστες εγκυκλοπαίδειες παγκοσμίως.

Η δράση βρίσκεται στο στάδιο του σχεδιασμού, ώστε να έχει τα μέγιστα δυνατά αποτελέσματα, και οι βασικοί της άξονες θέτονται σε δημόσια διαβούλευση που θα διαρκέσει μέχρι τις 24 Νοεμβρίου. Καλούμε όλους τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν στη Δημόσια Διαβούλευση σχολιάζοντας τους 4 βασικούς άξονες της δράσης.
http://advisory.ellak.gr/?p=12