Διερεύνηση από την ΕΕΤΤ καταγγελιών καταναλωτών για θέματα που αφορούν υπηρεσίες μέσω LLU

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) έχει γίνει το τελευταίο χρονικό διάστημα αποδέκτης σημαντικού αριθμού καταγγελιών/ διαμαρτυριών καταναλωτών σχετικά με θέματα που αφορούν στην παροχή υπηρεσιών μέσω της Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο (LLU).

Ειδικότερα, οι καταναλωτές καταγγέλλουν κυρίως τα ακόλουθα:
α. Λαμβάνουν εσφαλμένες πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και το χρόνο πραγματοποίησης της σύνδεσής τους.
β. Δεν ενημερώνονται με σαφήνεια για τους όρους της σύμβασης, όπως είναι η ελάχιστη διάρκειά της και τα υφιστάμενα τέλη στην περίπτωση πρόωρης καταγγελίας της σύμβασης.
γ. Αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη διαδικασία καταγγελίας της σύμβασης.
δ. Αντιμετωπίζουν, σε ορισμένες περιπτώσεις, διακοπές παροχής υπηρεσιών.
ε. Αντιμετωπίζουν μεγάλους χρόνους αναμονής στις υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών και καταβάλλουν τα αντίστοιχα τέλη των κλήσεων, χωρίς τελικά να εξυπηρετούνται.

Η ΕΕΤΤ, στο πλαίσιο άσκησης των ελεγκτικών αρμοδιοτήτων της, κάλεσε τις Εταιρείες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών που παρέχουν υπηρεσίες μέσω της Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο αφενός να τοποθετηθούν όσον αφορά στη βασιμότητα των καταγγελλομένων από τους καταναλωτές και στις πιθανές αιτίες που τα προκαλούν και αφετέρου να προβούν στη λήψη των απαραίτητων μέτρων ώστε να εξαλειφθούν τα φαινόμενα που προαναφέρθηκαν.

Ο Πρόεδρος της ΕΕΤΤ, Καθηγητής Νικήτας Αλεξανδρίδης δήλωσε «Με τις ταχύτατα επερχόμενες αλλαγές στις συνθήκες ανταγωνισμού, οι Πάροχοι Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών οφείλουν να αποφεύγουν δηλώσεις που δημιουργούν σύγχυση καθώς και πρακτικές που ενδεχομένως πλήττουν την αξιοπρέπεια του συνόλου της τηλεπικοινωνιακής αγοράς. Η ΕΕΤΤ εξετάζει με τη δέουσα προσοχή τις διαμαρτυρίες και διενεργεί ενδελεχή έρευνα προς όλες τις κατευθύνσεις προκειμένου να εντοπίσει τα αίτια στα οποία οφείλονται τα φαινόμενα που καταγγέλλουν οι καταναλωτές. Είναι δε αποφασισμένη να προχωρήσει στη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων για την προστασία των καταναλωτών, τη διασφάλιση της απρόσκοπτης παροχής της αδεσμοποίητης πρόσβασης στον τοπικό βρόχο και την προώθηση της ευρυζωνικότητας, έτσι ώστε να απολαμβάνουν οι καταναλωτές ποικίλες και ποιοτικές υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας, μεταφοράς δεδομένων και video, γρήγορης σύνδεσης στο διαδίκτυο, κλπ».

http://www.eett.gr/opencms/sites/EETT/NewsReleases/PressReleases/DT30_03_07.html