Δελτίο Τύπου – Νέες Τιμές ADSL από την Fastnet

Η FastNet SA παρέχει από τον Μάρτιο του 2004 ολοκληρωμένες λύσεις πρόσβασης τεχνολογίας ADSL και για ταχύτητες πρόσβασης 384, 512 και 1024Kbps

Η σύνδεση ADSL μέσα από το δίκτυο της FastNet εξασφαλίζει υψηλές ταχύτητες πρόσβασης στο internet τόσο για εταιρίες όσο και για ιδιώτες.

Από 20 Σεπτεμβρίου 2004 ισχύουν νέες τιμές για όλες τις κατηγορίες συνδρομών, που καθιστούν την υπηρεσία προσιτή για ακόμα μεγαλύτερο κοινό.

Αναλυτικά ισχύουν:

Υπηρεσία: 384K/128K ADSL

1 μήνας 25€
3 μήνες 71€
6 μήνες 140€
12 μήνες 280€

Υπηρεσία: 512K/128K ADSL

3 μήνες 128€
6 μήνες 255€
12 μήνες 510€

Υπηρεσία: 1024K/256K ADSL

3 μήνες 260€
6 μήνες 520€
12 μήνες 1040€

Για περισσότερες πληροφορίες:

Τηλ 210.6829035 Fax 210.6829036
email:info@fastnet.gr http://www.fastnet.gr