Δείτε το log.gr 3d :)

Ο uBrowser είναι ένα απλός Web Browser που επιδεικνύει ένα νέο τρόπο ενσωμάτωσης της μηχανής Gecko της Mozilla, σε μια standalone εφαρμογή που χρησιμοποιεί την LibXUL. Στην συγκεκριμένη περίπτωση, τα περιεχόμενα της σελίδας φορτώνονται και εμφανίζονται ως μια rendered εικόνα (πιο συγκεκριμένα ως texture) χρησιμοποιόντας το OpenGL. Οι εικόνες αυτές μπορούν να μετακινηθούν, να περιστραφούν και να αλλάξουν “διάσταση”, έτσι ώστε να εμφανίζονται ως ψευδό-τρισδιάστατες.
Μπορείτε να δουλεύετε με τις σελίδες κανονικά και να βλέπετε κάθε site που εμφανίζεται σωστά και στον Firefox 1.5.

http://ubrowser.com/