Βλάκες με… Πατέντα;

Ιστορίες με Πατέντες 0
Αν στο απώτερο παρελθόν υπήρχαν πατέντες, ο Haydn θα κατείχε την πατέντα του συγκεκριμένου τρόπου μουσικής σύνθεσης και ο Μότσαρτ τα χέρια του δεμένα.

Ιστορίες με Πατέντες 1
Μια ιδιάζουσα νομική διαμάχη έχει ξεσπάσει μεταξύ της κυβέρνησης της Νοτίου Αφρικής και των πολυεθνικών φαρμακευτικών εταιρειών με αφορμή ένα νομοσχέδιο το οποίο επιτρέπει την εισαγωγή φαρμάκων κατά του AIDS από φθηνότερες πηγές.

«Αυτή η νομική διαμάχη είναι μία προειδοποίηση για τις υπόλοιπες αναπτυσσόμενες χώρες ότι πολλοί στο χώρο της παγκόσμιας φαρμακοβιομηχανίας θα χρησιμοποιήσουν κάθε τακτική για να υπερασπιστούν τις πατέντες τους, αδιαφορώντας για τον ανθρώπινο πόνο».
[Πηγή: news.in.gr και Γιατροί Χωρίς Σύνορα]

Ιστορίες με πατέντες 2
Η αγορά-με-ένα-κλικ (one-click purchase), η οποία αφορά την αγορά στον χώρο ενός ηλεκτρονικού καταστήματος πατώντας ένα μόνο κλικ του ποντικιού.

Το Amazon απέκτησε μια πατέντα γι’ αυτόν τον τρόπο αγοράς εξασφαλίζοντας έτσι ένα διεθνές μονοπώλιο στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο.

Ιστορίες με πατέντες 3
Χαρακτηριστικές περιπτώσεις πατεντών:

οι φωτογραφίες τύπου .gif,
oι φωτογραφίες τύπου .jpg, .jpeg
ο ήχος σε μορφή .mp3
Ερωτήματα βλακός (χωρίς πατέντα)

Πόσο θα είχαν προοδεύσει οι τηλεπικοινωνίες αν είχε πατενταριστεί η θεωρία της πληροφορίας του Shannon από τον τότε εργοδότη του (Bell Labs);

Πόσο θα είχαν προοδεύσει η ανάπτυξη λογισμικού, τα λειτουργικά συστήματα Η/Υ και η αλληλεπίδραση ανθρώπου-υπολογιστή αν είχαν πατενταριστεί η αποθήκευση προγραμμάτων (Kilburn), οι θεμελιώδεις έννοιες και οι αλγόριθμοι των λειτουργικών συστημάτων (Denning, Kernighan, …), η έννοια και οι μεταφορές του γραφικού περιβάλλοντος (NeXT, Lisa, …), και η χρήση του ποντικιού ως συσκευή εισόδου (Engelbart);

Πόσο θα είχε προοδεύσει η στοιχειοθεσία κειμένων αν είχαν πατενταριστεί οι αλγόριθμοι του TeX (Knuth);

Πατέντες και Ενωμένη Ευρώπη

Το νομοσχέδιο που προωθείται σε Ευρωπαϊκό επίπεδο επιτρέπει την έκδοση πατεντών όχι μόνο για εφευρέσεις αλλά και για επιστημονικές θεωρίες, για μαθηματικές μεθόδους, για κανόνες, για μεθόδους σκέψης και εργασίας και για προγράμματα υπολογιστών.

Πατέντες και Εταιρείες

Μέχρι σήμερα επιτρέπεται η δημιουργία παρόμοιων προγραμμάτων εφόσον ο νέος δημιουργός δεν αντιγράφει τον κώδικα του άλλου. Αυτό όμως δεν ικανοποιεί τις μεγάλες εταιρείες λογισμικού, οι οποίες προχωρούν στο επόμενο βήμα.

Επιθυμούν να αποκλείσουν ακόμη και την δημιουργία παρομοίων προγραμμάτων από τρίτους και γι΄ αυτό το σκοπό προωθούν μια αυστηρή νομοθεσία, ξεκινώντας από την Αμερική, την οποία τώρα προσπαθούν να επιβάλουν και στις χώρες τις Ευρωπαϊκής Ένωσης επιδιώκοντας την έκδοση σχετικών αποφάσεων από το Ευρωκοινοβούλιο και το Συμβούλιο Υπουργών.

Κορυφαίοι επιστήμονες της Πληροφορικής, Πληροφορικοί αλλά και η κοινότητα του ανοικτού λογισμικού (open source) έχουν εκφράσει τις αντιρρήσεις τους σε αυτή την προσπάθεια των μεγάλων εταιρειών.

Πατέντες και Λογισμικό

Η χορήγηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας θα πλήξει το λογισμικό, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας, και:

Θα οδηγήσει στην εξαφάνιση τις μικρές εταιρείες λογισμικού

Θα επιβραδύνει την επιστημονική και τεχνολογική πρόοδο

Θα πλήξει την Ευρωπαϊκή Βιομηχανία Λογισμικού και θα υπονομεύσει την προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ανταγωνιστεί αποτελεσματικά τις Ηνωμένες Πολιτείες

Θα προκαλέσει μεγάλη αύξηση στις τιμές πώλησης λογισμικού με άμεσες συνέπειες σε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων και στους χρήστες ηλεκτρονικών υπολογιστών

Θα δώσει καίριο πλήγμα στο ανοικτό λογισμικό τη στιγμή που τις αρχές του έχουν ήδη υιοθετήσει πολλές ευρωπαϊκές χώρες λόγω των αρετών και της ποιότητάς του

Για την Ελλάδα μια τέτοια εξέλιξη έχει ακόμη μεγαλύτερες επιπτώσεις καθώς χάνεται κάθε ευκαιρία ανάπτυξης της Πληροφορικής και διογκώνονται τα έξοδα απόκτησης και χρήσης του λογισμικού, τόσο από τους ιδιώτες, όσο και από το δημόσιο, με δυσμενέστατες επιπτώσεις στα μακροοικονομικά μεγέθη της ελληνικής οικονομίας.

Διαβάστε περισσότερα:
Ολλανδική περίπτωση 1
Ολλανδική περίπτωση 2
Η ποιότητα της πατέντας
Το μαχητό της πατέντας
Επιστολή του Ομότιμου Καθηγητή κ. Knuth
Ένα ηλεκτρονικό ατάστημα γεμάτο πατέντες
Παρακολουθήστε τις εξελίξεις:
epatents.hellug.gr
swpat.ffii.org