20 βαθμοί για αποστολές άρθρων

Διπλασιάστηκαν οι πόντοι για την αποστολή και δημοσίευση άρθρων ή ειδήσεων στο site. Από 10 βαθμούς που έπαιρνε το μέλος που έστελνε ένα άρθρο και δημοσιευόταν στο site, θα παίρνει πλέον 20.
Υπενθυμίζουμε πως τα άρθρα ή οι ειδήσεις που στέλνουν τα μέλη, πρέπει να εγκριθούν από τους διαχειριστές ή τους moderators του site για να εμφανιστούν στο site, αντίθετα με τα άρθρα και τις ειδήσεις που καταχωρούν οι συντάκτες, οι moderators και οι διαχειριστές που μπορούν να δημοσιευτούν άμεσα.
Αν οποιοδήποτε μέλος θέλει και πιστεύει πως μπορεί να αρθρογραφήσει για το site, παρακαλούμε ας επικοινωνήσει στο info@log.gr για περαιτέρω συνεννόηση.