Βασικές εντολές Unix

Δείτε μια λίστα με βασικές εντολές του Unix, για την περίπτωση που σκέφτεστε να αλλάξετε λειτουργικό, ή απλώς θέλετε να πειραματιστείτε με το linux.

http://www.i-hacked.com/Computer-Components/Software-Internet/Basic-Unix-commands-to-get-you-started-4.html