Άσχημα μαντάντα part II!

Σαν συνέχεια του άρθρου http://www.log.gr/read.cfm?id=2207 σχετικά με τις άσχημες πωλήσεις του XBOX 360 στην Αμερική, έρχονται τα νέα για της πωλήσεις στην Ιαπωνία. Από τις 160 χιλιάδες κονσόλες που εστάλθηκαν για το άνοιγμα των πωλήσεων, μόνο 62 χιλιάδες από αυτές πουλήθηκαν τις 2 πρώτες μέρες!!

http://www.xbitlabs.com/news/multimedia/display/20051213122314.html