Ασύγχρονοι επεξεργαστές

Η συχνότητα λειτουργίας ενός υπολογιστή, δεν είναι τίποτε άλλο από την συχνότητα ταλάντωσης ενός ειδικού κρυστάλλου που χρησιμοποιείται από τον επεξεργαστή και ονομάζεται ρολόι. Η συχότητα αυτή προβάλλεται σήμερα ως το απόλυτο μέτρο επεξεργαστικής απόδοσης. Πόσο απαραίτητος όμως είναι αυτός ο κρύσταλος για την λειτουργία του επεξεργαστή;Μπορούν να υπάρξουν επεξεργαστές χωρίς ρολόι; Ενδέχεται στο μέλλον να κατασκευαστούν εμπορικοί επεξεργαστές οι οποίοι να μην έχουν συχνότητα λειτουργίας….
Σε ένα συμβατικό επεξεργαστή, ο ρυθμός του ρολογιού πρέπει να είναι τόσο αργός, όσο το πιό αργό κομμάτι του επεξεργαστή.Έτσι, παρ’όλο που τ’άλλα τμήματα μπορούν να λειτουργήσουν με μεγαλύτερη ταχύτητα πρέπει υποχρεωτικά να συγχρονιστούν με τον ρυθμό που επιβάλει το ρολόι.
Σε έναν ασύγχρονο αντίθετα, σε έναν ασύγχρονο επεξεργαστή, κάθε επιμέρους τμήμα κάθε επιμέρους τμήμα καταναλώνει όσο χρόνο χρειάζεται για την κάθε στοιχειώδη λειτουργία που εκτελεί. Έτσι η ταχύτητα εξαρτάται από την μέση ταχύτητα όλων των λειτουργειών του επεξεργαστή κι όχι από την ταχύτητα της πιο αργής.
Το άρθο είναι πολύ μεγάλο για να το παραθέσω εδώ, αλλά εκτός των άλλων αναφέρεται οτι οι ασύγχρονοι επεξεργαστές θα εκλύουν πολύ μικρότερα ποσό θερμότητας από τους σημερινούς και θα καταναλώνουν επίσης λιγότερη ενέργεια.

Πηγή: Περισκόπιο της επιστήμης

Περισσότερα: http://www.ics.forth.gr/carv/async
http://www.eetimes.com