Αποτελέσματα της Έρευνας για την διείσδυση των Νέων Τεχνολογιών στον ελληνικό πληθυσμό

Η «Εθνική Έρευνα για τις Τεχνολογίες και την Κοινωνία της Πληροφορίας» πραγματοποιείται σε ετήσια βάση και αποτυπώνει τις κυρίαρχες απόψεις & τάσεις, και την αντιμετώπιση από την σύγχρονη ελληνική κοινωνία των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ). Πρόσφατα, η έρευνα διεξήχθη για το έτος 2005 από την εταιρία VPRC με τη μέθοδο των προσωπικών συνεντεύξεων, για λογαριασμό της ΕΔΕΤ ΑΕ στο πλαίσιο του e-business forum ( http://www.ebusinessforum.gr ). Η έρευνα αφορούσε στον πληθυσμό όλης της χώρας, ηλικίας 15 ετών και άνω, σε δείγμα μεγέθους 2.741 ατόμων βασισμένο στην τελευταία απογραφή του πληθυσμού της ΕΣΥΕ, από τις 21 Οκτωβρίου έως τις 23 Νοεμβρίου 2005. Η έρευνα αυτή πραγματοποιήθηκε για 5η συνεχή χρονιά.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, η χρήση Η/Υ και Internet στην Ελλάδα δεν παρουσίασε αυξητική τάση το 2005, ενώ αντίθετα αυξήθηκε η κατοχή και χρήση κινητού στο σύνολο του πληθυσμού. Πιο συγκεκριμένα, το 27,3% (34,3% στις ηλικίες 15-65) του ελληνικού πληθυσμού κάνει χρήση Η/Υ, ενώ το 19,5% (24,6% στις ηλικίες 15-65) του πληθυσμού επισκέφθηκε το Internet. Σε όλα τα παραπάνω ποσοστά, παρατηρείται γενικά στασιμότητα τα 3 τελευταία έτη. Αντίθετα, η κατοχή και χρήση κινητού τηλεφώνου άγγιξε το 73,1% του ελληνικού πληθυσμού, συνεχίζοντας την ανοδική της πορεία (69,4% το 2004 και 64,7% το 2003).

Η ανάλυση της χρήσης Η/Υ και internet ανά φύλο, ηλικιακή κατηγορία, αστικότητα, μορφωτικό επίπεδο, δείχνει ότι η διείσδυση των νέων τεχνολογιών συνεχίζει να εμφανίζεται πολύ μεγαλύτερη στις μικρότερες ηλικίες (15-34 ετών), στα αστικά κέντρα, στον πληθυσμό με ανώτερη και ανώτατη εκπαίδευση και αρκετά μεγαλύτερη στους άνδρες από τις γυναίκες.

Η ηλεκτρονική αλληλογραφία συνεχίζει να αποτελεί τον κύριο λόγο χρήσης του Διαδικτύου (21,2%) και ακολουθεί η αναζήτηση πληροφοριών (17,6%) και η γενικότερη ενημέρωση (15,2%). Το 20% των χρηστών Internet έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον μία αγορά χρησιμοποιώντας το Διαδίκτυο, ενώ ανασταλτικό παράγοντα για οικονομικές διαδικτυακές συναλλαγές αποτελεί η αίσθηση έλλειψης ασφάλειας στις συναλλαγές.

Τα αναλυτικά αποτελέσματα της έρευνας είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του e-business forum: http://www.e-businessforum.gr/stats2005/ .

http://www.presspoint.gr/release.asp?id=79757