Από τις 4 Ιουλίου 2005 σε ισχύ τα ελληνικά Ονόματα Δικτυακών Τόπων με κατάληξη .gr

Τη δυνατότητα χρήσης ελληνικών Ονομάτων Δικτυακών Τόπων με κατάληξη .gr θα έχουν από τις 4 Ιουλίου 2005, οι χρήστες Διαδικτύου. Συγκεκριμένα, τίθεται σε ισχύ ο νέος Κανονισμός διαχείρισης και εκχώρησης Ονομάτων που εξέδωσε η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) ο οποίος θέτει σε εφαρμογή μια πιο ευέλικτη διαδικασία εκχώρησης όλων των Ονομάτων Δικτυακών Τόπων και καθορίζει τους κανόνες εκχώρησης των ελληνικών.

Οι βασικοί κανόνες που διέπουν την εκχώρηση Ονομάτων με ελληνικούς χαρακτήρες είναι οι ακόλουθοι:

? Το Όνομα εκχωρείται στην πεζή μορφή που δηλώνει ο χρήστης (Καταχωρούμενος) στην αίτησή του (με τους τόνους, διαλυτικά, πνεύματα κλπ.) και αυτομάτως, καταχωρείται για τον ίδιο χρήστη το συγκεκριμένο Όνομα στην πεζή άτονη μορφή του, π.χ. όνομα και ονομα.

? Οι υπόλοιπες πιθανές μορφές του ίδιου Ονόματος, δεσμεύονται αυτόματα για τον ίδιο χρήστη, π.χ. ονόμα, ονομά.

? Τα Ονόματα τα οποία ταυτίζονται οπτικά -στην πεζή ή κεφαλαία και τονισμένη ή άτονη- μορφή τους με εκείνα με λατινικούς χαρακτήρες, δεσμεύονται αυτόματα για τον ίδιο χρήστη και ενεργοποιούνται κατόπιν αιτήματός του, π.χ. ΕΕΤΤ με ελληνικούς χαρακτήρες και ΕΕΤΤ με λατινικούς χαρακτήρες.

Σύμφωνα με το νέο Κανονισμό Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Δικτυακών Τόπων με κατάληξη .gr, εξακολουθεί να λειτουργεί το σχήμα Μητρώο-Καταχωρητές-Καταχωρούμενοι και ως εκ τούτου, για την κατοχύρωση ενός Ονόματος ο Καταχωρούμενος θα πρέπει να απευθύνεται στον Καταχωρητή της επιλογής του και να υποβάλει την αίτησή του. Στην Ελλάδα, δραστηριοποιούνται σήμερα 261 Καταχωρητές. Το ανώτατο τέλος για την εκχώρηση Ονόματος για μια διετία ανέρχεται στα 44 ευρώ, πλέον ΦΠΑ.

Επισημαίνεται ότι στις 23 Ιουνίου 2005 η ΕΕΤΤ πραγματοποίησε Ημερίδα με στόχο την ενημέρωση των Καταχωρητών για το νέο Κανονισμό. Σχετικό υλικό είναι διαθέσιμο στο δικτυακό τόπο της ΕΕΤΤ (http://www.eett.gr , Ενότητα Τηλεπικοινωνίες/Ονοματοδοσία).