Ανοίγει τα XML schemas του Office 2003 η MS

Η Microsoft άνοιξε τα XML schemas για το Office 2003, κατασιγάζοντας με αυτόν τον τρόπο την έντονη κριτική που είχε δεχθεί το τελευταίο διάστημα επί του θέματος. Αυτό θα μπορούσε ενδεχομένως να ανοίξει το δρόμο για νέες κυβερνητικές συμβάσεις δεδομένου ότι ορισμένες κυβερνήσεις έχουν ορίσει τα ανοικτά πρότυπα ως βασική προϋπόθεση χρήσης των εφαρμογών στις υπηρεσίες τους.

http://www.microsoft.com/Office/xml/faq.mspx
http://www.microsoft.com/office/xml/
http://www.crn.com/sections/breakingnews/breakingnews.jhtml?articleId=59100468