Άνοδος Α.Ε. – Διακοπή συνεργασίας με την ΑΜΥ Α.Ε.

Η εταιρεία Άνοδος Α.Ε. με πρόσφατη απόφασή της, διακόπτει οριστικά τη συνεργασία της με την εταιρία AMY A.E. και τη θυγατρική της, Programa. Οι δύο εταιρίες τον Ιούλιο του 2006 ξεκίνησαν συνεργασία στον τομέα του Αdobe Video Software.

H Άνοδος Α.Ε. (Authorized Distributor of Adobe Systems Inc, στην Ελλάδα και Κύπρο) προχώρησε τότε, στην πιστοποίηση της AMY A.Ε. – ως τον πρώτο Adobe Video Value Added Reseller (VAR) στην Ελλάδα. H συνεργασία όμως αυτή διακόπτεται και ως συνεπεία της λύσης της, η παραπάνω εταιρεία δεν θα έχει πλέον καμία υποστήριξη από την Άνοδος Α.Ε. Παράλληλα της αφαιρείται η δυνατότητα αναφοράς της, ως Adobe Video VAR.