Ανάλυση βαθμού διείσδυσης του Firefox στην Ευρωπαϊκή αγορά

Η Γαλλική εταιρεία Xiti Monitor δημοσίευσε μια ανάλυση, σύμφωνα με την οποία ο βαθμός διείσδυσης του Firefox στην Ευρωπαϊκή αγορά, είναι 11,6%, με εντυπωσιακά ποστοστά σε μερικές χώρες.

* Φινλανδία: 22.62%
* Γερμανία: 21.56%
* Τσεχία 19.02%
* Πολωνία: 14.93%
* Σουηδία: 14.41%
* Ελβετία: 13.89%
* Αυστρία: 12.80%
* Γαλλία: 12.45%
* Λουξεμβούργο: 11.57%
* Ρουμανία:10.69%
* Ηνωμένο Βασίλειο: 10.66%
* Βέλγιο: 10.01%

http://www.xitimonitor.com/etudes/equipement5.asp