Αν μπορεί να γίνει με το software γιατί όχι και με τους επεξεργαστές;

Αυτό αναρωτήθηκαν οι άνθρωποι της Sun και αποφάσισαν να “ανοίξουν” πλήρως την αρχιτεκτονική και την σχεδίαση του νέου επεξεργαστή UltraSPARC T1 (κωδική ονομασία Niagara). Μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2006 λοιπόν, η Sun αναμένεται να διαθέσει ελεύθερα προς οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο τα πλήρη specs του νέου επεξεργαστή καθώς και τον κώδικα περιγραφής του υλικού (σε γλώσσα Verilog) και τα απαραίτητα μοντέλα εξομοίωσης και πιστοποίησης. Το πρόγραμμα θα ονομαστεί OpenSPARC και θα λειτουργήσει με τρόπο παρόμοιο με τα περισσότερα open-source προγράμματα για λογισμικό.

Όπως δείχνουν τα πράγματα, 2 είναι τα στοιχεία που έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην απόφαση αυτή της Sun. Πρώτον, η επιτυχία του προγράμματος OpenSolaris (www.opensolaris.org) έδειξε ότι ανοίγοντας τον κώδικα και την διάθεση του λογισμικού προς το κοινό, μπορεί να συγκεντρωθεί σημαντικό ενδιαφέρον και να αυξηθεί το μερίδιο αγοράς. Παράλληλα, η ανάπτυξη μπορεί να γίνει με γρηγορότερους ρυθμούς και να αυξηθεί η καινοτομία.

Από την άλλη, η Sun έχει υποσκελιστεί σημαντικά από τους αντιπάλους της τόσο στον χώρο των server συστημάτων όσο και στον χώρο των επεξεργαστών για servers. Οι IBM, Dell, HP έχουν τα τελευταία χρόνια να επιδείξουν μόνο ανοδική πορεία στον χώρο, αντίθετα με την Sun της οποίας το ποσοστό αγοράς όλο και συρρικνώνεται. Στον χώρο των επεξεργαστών, οι x86 λύσεις των Intel/AMD καθώς και οι Power επεξεργαστές διεκδικούν όλο και μεγαλύτερο κομμάτι της πίτας με την SPARC πλατφόρμα να χάνει την ικανότητα της να προσελκύσει ενδιαφέρον. Η IBM προκειμένου να προωθήσει την Power αρχιτεκτονική έχει ακολουθήσει έναν παρόμοιο δρόμο. Έχει ανοίξει ουσιαστικά τα specs των επεξεργαστών και μέσω του Power.org έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον πολλών εταιρειών για την ανάμειξη τους στην υποστήριξη και ανάδειξη της πλατφόρμας. Προσφέρει μερικές πολύ ευέλικτες licences, με αποτέλεσμα όλο και περισσότερες εταιρείες να ενδιαφέρονται για την συγκεκριμένη τεχνολογία. Αυτό ακριβώς θέλει να πετύχει και η Sun.

Πηγές : http://hardware.slashdot.org/article.pl?sid=05/12/06/2232237&from=rss
http://www.eweek.com/article2/0,1895,1896866,00.asp

Για τον νέο επεξεργαστή της Sun UltraSPARC T1 μπορείτε να βρείτε πληροφορίες εδώ : http://www.sun.com/processors/UltraSPARC-T1/index.xml