Αμφίδρομο δορυφορικό internet

Η Pl@Net1 είναι μια εταιρία που προσφέρει συνδρομές μονόδρομου αλλά και αμφίδρομου δορυφορικού internet, που αποτελούν μια καλή (σε μερικές περιπτώσεις και την μόνη) λύση σε όσα σημεία δεν έχουν δυνατότητα να βάλουν dsl ή άλλου είδους συνδέσεις.

http://www.planet1.gr/index1.asp

Υπάρχουν και άλλες εταιρείες που προσφέρουν αμφίδρομο δορυφορικό internet και κάποια πολύ καλά επεξηγηματικά κείμενα στο site go-online και συγκεκριμένα:
http://www.go-online.gr/ebusiness/specials/article.html?article_id=783